ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

คำนามแก้ไข

ひこうき (ฮิโกกิ) (โรมะจิ hikōki)

  1. 飛行機: เครื่องบิน