ภาษาเกาหลีแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

คำศัพท์ซีโน-โคเรียนจาก 飛行機 (เครื่องบิน)

การออกเสียงแก้ไข

การแผลงเป็นอักษรโรมันฉบับปรับปรุง? bihaenggi
การแผลงเป็นอักษรโรมันฉบับปรับปรุง (การถอดตัวอักษร)? bihaenggi
ระบบแมกคูน-ไรซ์ชาวเออร์? pihaenggi
ระบบเยล? pihayngki

คำนามแก้ไข

비행기 (พีแฮ็งกี) (ฮันจา 飛行機)

  1. เครื่องบิน