ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 飛行機
(ศัพท์นี้ 飞行机 คือรูป ตัวย่อ ของ 飛行機)
หมายเหตุ: