ภาษาจีนแก้ไข

 
earth; ground; field
earth; ground; field; place; land; (subor. part. adverbial); ‑ly
 
square; quadrilateral; place
square; quadrilateral; place; region; direction; side; method; way; prescription; power; upright; just
ตัวเต็ม (地方)
ตัวย่อ #(地方)

การออกเสียงแก้ไข


หมายเหตุ: tōe-hong - literary.

คำนามแก้ไข

地方

 1. (นับได้, นับไม่ได้) ที่; สถานที่; พื้นที่ (คำลักษณนาม: m;  c)
  什麼地方 / 什么地方  ―  Nǐ shì shénme dìfāng rén?  ―  เธอเป็นคนที่ไหน
  桌子地方 [MSC, ตัวเต็ม]
  桌子地方 [MSC, ตัวย่อ]
  Zhè zhāng zhuōzi tài zhàn dìfāng. [พินอิน]
  โต๊ะตัวนี้กินที่เยอะเกินไป
  這個地方 [MSC, ตัวเต็ม]
  这个地方 [MSC, ตัวย่อ]
  Wǒ zhège dìfang yǒu diǎn téng. [พินอิน]
  ฉันปวดตรงนี้ (แปลตามตัว: ที่แห่งนี้)
 2. (นับได้, นับไม่ได้) ส่วน; จุด; มุม (คำลักษณนาม: m)
  地方不對地方 [MSC, ตัวเต็ม]
  地方不对地方 [MSC, ตัวย่อ]
  Nǐ shuō de huà yǒu duì de dìfāng, yě yǒu bùduì de dìfāng. [พินอิน]
  คำพูดของเธอมีส่วนถูก และก็มีส่วนผิดด้วย
 3. (นับไม่ได้) พลเรือน

การใช้แก้ไข

 • ภาษาหมิ่นใต้ใช้คำว่า 地方 น้อยกว่าที่ภาษาจีนกลางใช้มาก และปกติใช้ 所在 (só͘-chāi) แทน

คำพ้องความแก้ไข

คำตรงข้ามแก้ไข

คำประสมแก้ไข

คำสืบทอดแก้ไข

ซีโน-เซนิก (地方):