ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 什麼
(ศัพท์นี้ 什么 คือรูป ตัวย่อ ของ 什麼)
หมายเหตุ: