ภาษาจีนแก้ไข

 
to assign; to appoint; office
to assign; to appoint; office; responsibility
affair; business; matter
ตัวเต็ม (任務)
ตัวย่อ (任务)

การออกเสียงแก้ไข


คำนามแก้ไข

任務

  1. งาน, ภารกิจ; ภาระหน้าที่, งานที่ได้รับมอบหมาย