ภาษาจีนแก้ไข

 
matter; thing; item; work; affair
business; occupation; study
ตัวเต็ม (事業)
ตัวย่อ (事业)

การออกเสียงแก้ไข


คำนามแก้ไข

事業

 1. อาชีพ
 2. ธุรกิจ; วิสาหกิจ
 3. ภาระการงาน; ปัจจัย (ที่นำไปสู่เป้าหมาย)
 4. สถาบันที่ดำเนินงานโดยรัฐ
 5. (จีนคลาสสิก) แรงงานบังคับซึ่งทำกสิกรรม

คำตรงข้ามแก้ไข

 • (สถาบันของรัฐ): 企業企业 (qǐyè)

คำประสมแก้ไข

ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

คันจิในศัพท์นี้

ระดับ: 3
ぎょう
ระดับ: 3
อนโยะมิ

คำนามแก้ไข

事業 (จิเงียว) (ฮิระงะนะ じぎょう, โรมะจิ jigyō)

 1. โครงการ, งาน
   () (ぎょう) (せい) (こう)させた。
  Jigyō o seikō saseta.
  โครงการ(นี้)คือความสำเร็จอันหนึ่ง
 2. วิสาหกิจ, ธุรกิจ

อ้างอิงแก้ไข

 • 2002, Ineko Kondō; Fumi Takano; Mary E Althaus; et. al., Shogakukan Progressive Japanese-English Dictionary, Third Edition, Tokyo: Shōgakukan, →ISBN