ภาษาจีน แก้ไข

plan a project; stand on tiptoe business; occupation; study
ตัวเต็ม (企業)
ตัวย่อ (企业)

การออกเสียง แก้ไข


คำนาม แก้ไข

企業

  1. องค์กร; องค์การ; บริษัท; บรรษัท; ธุรกิจ; วิสาหกิจ; (คำลักษณนาม: )
    企業管理 / 企业管理  ―  qǐyè guǎnlǐ  ―  การจัดการธุรกิจ
    企業重組 / 企业重组  ―  qǐyè chóngzǔ  ―  การปรับโครงสร้างองค์กร
    企業宗旨 / 企业宗旨  ―  qǐyè zōngzhǐ  ―  พันธกิจองค์กร
    中小型企業 / 中小型企业  ―  zhōngxiǎoxíng qǐyè  ―  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คำตรงข้าม แก้ไข

คำประสม แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข