ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

はなれる (ฮะนะเระรุ) (อกรรม, รูปผันอิชิดัง, โรมะจิ hanareru)

  1. 離れる: แบ่ง, แยก, ห่างจาก
  2. 放れる: ออก, เป็นอิสระจาก