ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

คันจิในศัพท์นี้
はな
ระดับ: S

คำกริยาแก้ไข

離れる (ฮะนะเระรุ) (อกรรม, รูปผันอิชิดัง, ฮิระงะนะ はなれる, โรมะจิ hanareru)

  1. แบ่ง, แยก
  2. ออก, ออกจาก
     (とう) (きょう)から (はな)れて田舎 (いなか) ()らす
    Tōkyō kara hanarete inaka ni kurasu
    ออกจากโตเกียวไปใช้ชีวิตในชนบท
  3. ห่างจาก

การผันกริยาแก้ไข