ภาษาไทยแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

หว่าน + ล้อม

การออกเสียงแก้ไข

คำวิเศษณ์แก้ไข

หว่านล้อม

  1. ตะล่อมเข้ามาตามที่ต้องการ (มักใช้แก่กริยาพูด)
    พูดหว่านล้อม
    เจรจาหว่านล้อม