หมวดหมู่:ภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม

ภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม
ภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิมในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม
อินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • อินโด-อิหร่านดั้งเดิม
  • Proto-Indo-Iranian
รหัสภาษาiir-pro
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาอินโด-อิเรเนียน
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ966439

อินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in อินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้