หมวดหมู่:ภาษาคุชราต

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » คุชราต

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาคุชราต

ภาษานี้พูดในอินเดีย และ ปากีสถาน

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาคุชราต:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติคุชราต
ชื่อพ้อง
  • Gujarati
รหัสภาษาgu
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาอินโด-อารยันตะวันตก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
วิกิสนเทศQ5137

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 6 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 6 หมวดหมู่