หมวดหมู่:ภาษาคุชราต

ภาษาคุชราต
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาคุชราต
gu.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาคุชราต
ภาษาคุชราต
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาคุชราตในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาคุชราต
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาคุชราต
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาคุชราต
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาคุชราต
คุชราต

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาคุชราต

ภาษานี้เป็นพูดในอินเดีย and ปากีสถาน

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาคุชราต:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติคุชราต
ชื่อพ้อง
  • Gujarati
รหัสภาษาgu
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาอินโด-อารยันตะวันตก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
วิกิสนเทศQ5137


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 6 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 6 หมวดหมู่