หมวดหมู่:ภาษาบาลี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » บาลี

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาบาลี

ภาษานี้พูดในกัมพูชา, อินเดีย, พม่า, ศรีลังกา, และ ไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาบาลี:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติบาลี
ชื่อพ้อง
  • บาฬี
  • ปาลิ
  • ปาลี
  • ปาฬิ
  • ปาฬี
  • Pali
รหัสภาษาpi
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาอินโด-อารยันกลาง
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
วิกิสนเทศQ36727

หน้าในหมวดหมู่ "ภาษาบาลี"

หมวดหมู่นี้มีอยู่เพียงหน้าต่อไปนี้