หมวดหมู่:ภาษาทาจิก

ภาษาทาจิก
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาทาจิก
tg.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาทาจิก
ภาษาทาจิก
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาทาจิกในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาทาจิก
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาทาจิก
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาทาจิก
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาทาจิก
ทาจิก

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาทาจิก

ภาษานี้เป็นพูดในทาจิกิสถาน

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาทาจิก:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติทาจิก
ชื่อพ้อง
  • ทาจิกิสถาน
  • เปอร์เซียแบบทาจิก
  • Tajik
  • Tadjik
  • Tadzhik
  • Tajiki
  • Tajik Persian
  • Tajiki Persian
รหัสภาษาtg
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาอิเรเนียนตะวันตกเฉียงใต้
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
วิกิสนเทศQ9260


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้