หมวดหมู่:ภาษาคุชราตเก่า

ภาษาคุชราตเก่า
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาคุชราตเก่า
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาคุชราตเก่า
ภาษาคุชราตเก่า
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาคุชราตเก่าในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาคุชราตเก่า
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาคุชราตเก่า
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาคุชราตเก่า
คุชราตเก่า

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาคุชราตเก่า

ภาษานี้เป็นภาษาสูญแล้ว ซึ่งเคยพูดในอินเดีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาคุชราตเก่า:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติคุชราตเก่า
ชื่อพ้อง
  • Old Gujarati
  • Old Western Rajasthani
รหัสภาษาinc-ogu
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาอินโด-อารยันตะวันตก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
Module:Deva-translit
วิกิสนเทศQ24907427


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่