หมวดหมู่:ภาษาเบงกอล

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » เบงกอล

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาเบงกอล

ภาษานี้พูดในบังกลาเทศ และ อินเดีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเบงกอล:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเบงกอล
ชื่อพ้อง
  • เบงกาลี
  • บังลา
  • Bengali
  • Bangla
รหัสภาษาbn
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาอินโด-อารยันตะวันออก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
วิกิสนเทศQ9610