หมวดหมู่:ภาษามอญ-เขมรดั้งเดิม

ภาษามอญ-เขมรดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษามอญ-เขมรดั้งเดิม
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษามอญ-เขมรดั้งเดิม
ภาษามอญ-เขมรดั้งเดิม
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษามอญ-เขมรดั้งเดิมในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษามอญ-เขมรดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษามอญ-เขมรดั้งเดิม
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษามอญ-เขมรดั้งเดิม
มอญ-เขมรดั้งเดิม

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษามอญ-เขมรดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษามอญ-เขมรดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติมอญ-เขมรดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • Proto-Mon-Khmer
รหัสภาษาmkh-pro
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษามอญ-เขมร
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ7251859

มอญ-เขมรดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in มอญ-เขมรดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.


ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด