หมวดหมู่:ภาษาทะวืง

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ทะวืง

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาทะวืง

ภาษานี้พูดในไทย และ ลาว

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาทะวืง:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติทะวืง
ชื่อพ้อง
  • โซ่ (ทะวืง)
  • Thavung
  • Aheu
  • So (Thavung)
รหัสภาษาthm
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาเวียตติก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ34780

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่