หมวดหมู่:ภาษาทะวืง

ภาษาทะวืง
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาทะวืง
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาทะวืง
ภาษาโซ่ (ทะวืง)
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาทะวืงในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาทะวืง
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาทะวืง
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาทะวืง
ทะวืง

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาทะวืง

ภาษานี้เป็นพูดในไทย และลาว

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาทะวืง:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติทะวืง
ชื่อพ้อง
  • โซ่ (ทะวืง)
  • Thavung
  • Aheu
  • So (Thavung)
รหัสภาษาthm
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาเวียตติก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ34780


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่