หมวดหมู่:ภาษาชอง

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ชอง

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาชอง

ภาษานี้พูดในไทย และ กัมพูชา

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาชอง:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติชอง
ชื่อพ้อง
  • Chong
รหัสภาษาcog
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาPearic
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ3914630

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่