หมวดหมู่:ภาษาเวียดนามกลาง

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » เวียดนามกลาง

ภาษาเวียดนามกลาง
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาเวียดนามกลาง
ไม่มี
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาเวียดนามกลาง
ภาษาเวียดนาม#ภาษาเวียดนามกลาง
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเวียดนามกลาง
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาเวียดนามกลาง
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาเวียดนามกลาง
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาเวียดนามกลาง
ดัชนี
รายการศัพท์ภาษาเวียดนามกลาง
ดัชนี:ภาษาเวียดนามกลาง
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของเวียดนามกลาง
เวียดนามกลาง

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษาเวียดนามกลาง

ข้อมูลเกี่ยวกับ เวียดนามกลาง:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเวียดนามกลาง
ชื่อพ้อง
  • Middle Vietnamese
รหัสภาษาmkh-mvi
ตระกูล/กลุ่มภาษา เวียตติก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้เขียน
วิกิสนเทศQ9199

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้