หมวดหมู่:ภาษาเขมรเก่า

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » เขมรเก่า

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาเขมรเก่า

ภาษานี้เป็นภาษาสูญแล้ว ซึ่งเคยพูดในกัมพูชา, ไทย, และ ลาว

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเขมรเก่า:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเขมรเก่า
ชื่อพ้อง
  • Old Khmer
รหัสภาษาokz
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาขแมริก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
วิกิสนเทศQ9205

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 5 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 5 หมวดหมู่