หมวดหมู่:ภาษาเขมรเหนือ

ภาษาเขมรเหนือ
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาเขมรเหนือ
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาเขมรเหนือ
ภาษาเขมรถิ่นไทย
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเขมรเหนือในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาเขมรเหนือ
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาเขมรเหนือ
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาเขมรเหนือ
เขมรเหนือ

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาเขมรเหนือ

ภาษานี้เป็นพูดในไทย และกัมพูชา

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเขมรเหนือ:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเขมรเหนือ
ชื่อพ้อง
  • เขมรแบบไทย
  • เขมรถิ่นไทย
  • เขมรสุรินทร์
  • Northern Khmer
  • Thai Khmer
  • Surin Khmer
รหัสภาษาkxm
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาขแมริก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ3502234


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่