หมวดหมู่:ภาษาเขมรเหนือ

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » เขมรเหนือ

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาเขมรเหนือ

ภาษานี้พูดในไทย และ กัมพูชา

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเขมรเหนือ:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเขมรเหนือ
ชื่อพ้อง
  • เขมรแบบไทย
  • เขมรถิ่นไทย
  • เขมรสุรินทร์
  • Northern Khmer
  • Thai Khmer
  • Surin Khmer
รหัสภาษาkxm
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาขแมริก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ3502234

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่