ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์ตะ-ไคฺร่
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงdtà-krâi
ราชบัณฑิตยสภาta-khrai
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/ta˨˩.kʰraj˥˩/()

คำนามแก้ไข

ตะไคร่

  1. พืชสีเขียวที่เกิดติดอยู่ตามต้นไม้ บางทีก็เกิดในน้ำและตามพื้นดินหรือกำแพงที่ชุ่มชื้น

อ้างอิงแก้ไข

  • ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 475.