ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

(จู้อิน ㄧㄚˋ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ ,
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠄮
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠮜
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠵣
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡇼
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡴭
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡶦
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡷻
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡸗
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡹄
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡿖
 26. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 27. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 28. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢛄
 29. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢛟
 30. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 31. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 32. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 33. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢮊
 34. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 35. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣉩
 36. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 37. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 38. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 39. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 40. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 41. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 42. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 43. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 44. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 45. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 46. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 47. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 48. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 49. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤸱
 50. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 51. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 52. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥏝
 53. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥐕
 54. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 55. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥒧
 56. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 57. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 58. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 59. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 60. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 61. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 62. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦉟
 63. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦉧
 64. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 65. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦜖
 66. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧈝
 67. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 68. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 69. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 70. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 71. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 72. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 73. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 74. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 75. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 76. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 77. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨓴
 78. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 79. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 80. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 81. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨹝
 82. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩑔
 83. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 84. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩨠
 85. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩮝
 86. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 87. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪆰
 88. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 89. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪖐
 90. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 91. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪘬
 92. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪘲
 93. การถอดอักษรแบบพินอินของ