ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ya4 (จู้อิน ㄧㄚˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ