ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

shà (จู้อิน ㄕㄚˋ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠍽
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠚺
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢇗
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢔣
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣓉
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣣮
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣣺
 26. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 27. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 28. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 29. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 30. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 31. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤟃
 32. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥈊
 33. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 34. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 35. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥯦
 36. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 37. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 38. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦔯
 39. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦔰
 40. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦩿
 41. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 42. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 43. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦾚
 44. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧏫
 45. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧚨
 46. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 47. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧲌
 48. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧳛
 49. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧻵
 50. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨖷
 51. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨘉
 52. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 53. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 54. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 55. การถอดอักษรแบบพินอินของ