ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

reason (พหูพจน์ reasons) (รีซัน)

 1. เหตุผล
  The enemy always hates us for a reason, but it is his reason, not ours.
  ศัตรูย่อมมีเหตุผลในการชิงชังเรา แต่มันเป็นเหตุผลของเขา ไม่ใช่ของเรา
 2. ความมีเหตุผล
 3. สติ, สติสัมปชัญญะ

คำกริยาแก้ไข

reason (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม reasons, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ reasoning, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ reasoned) (รีซัน)

 1. คิดอย่างมีเหตุผล
 2. ชี้แจงเหตุผล, เกลี้ยกล่อมด้วยเหตุผล, ทำให้เปลี่ยนใจด้วยเหตุผล
  He tried to reason with her, but it didn't work.
  เขาพยายามทำให้เธอเปลี่ยนใจด้วยการให้เหตุผล แต่มันไม่ได้ผล