ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

reasoned

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ reason