ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

tried

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ try