ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

try (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม tries, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ trying, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ tried) (ทฺราย)

  1. พยายาม