ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "/ˌpɑlɪˈtɪʃən/" is not valid. See Wiktionary:List of languages. (US)
  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "/ˌpɒlɪˈtɪʃən/" is not valid. See Wiktionary:List of languages. (UK)

คำนามแก้ไข

politician (พหูพจน์ politicians) (พอลิทิฌัน)

  1. นักการเมือง
  2. ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง
  3. ผู้แสวงตำแหน่งอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน