ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

gentile (เปรียบเทียบไม่ได้) (เจ็นทายล์)

  1. ซึ่งไม่ใช่คนยิว, ซึ่งไม่เกี่ยวกับยิวหรือศาสนายิว
  2. ซึ่งเป็นคนนอกศาสนา, คนป่าเถื่อน, คนนอกรีต
  3. เกี่ยวกับชนชาติ หรือชนเผ่า

คำนามแก้ไข

gentile (พหูพจน์ gentiles) (เจ็นทายล์)

  1. คนที่ไม่ใช่คนยิว