ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

banked

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ bank