ข้ามภาษาแก้ไข

ตัวเลขแก้ไข

IIII

  1. สี่, พบได้เฉพาะบนหน้าปัดนาฬิกา ปกติจะใช้ IV