ภาษาจีนแก้ไข

(a measure word, for sentences or lines of verse); sentence
 
child; son; (noun suffix)
child; son; (noun suffix); small thing; seed; egg; 1st earthly branch; 11 pm-1 am; midnight
ตัวย่อและตัวเต็ม
(句子)

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

句子

  1. ประโยค (คำลักษณนาม: m)
    it開頭句子 / it开头句子  ―  yǐ it kāitóu de jùzi  ―  ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า "it"
  2. วลี