ภาษาจีนแก้ไข

 
to divide; minute; (a measure word); (a unit of leng
to separate; to divide; to analyze
ตัวย่อและตัวเต็ม
(分析)

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

分析

  1. วิเคราะห์, แยกแยะ, ทบทวน
    分析問題 / 分析问题  ―  fēnxī wèntí  ―  วิเคราะห์ปัญหา
  2. แจงส่วน

คำนามแก้ไข

分析

  1. การวิเคราะห์, การแยกแยะ, การทบทวน (ลักษณนาม: m)
    數據分析 / 数据分析  ―  shùjù fēnxī  ―  การวิเคราะข้อมูล
  2. การแจงส่วน (ลักษณนาม: m)