ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

fēnxī (จู้อิน ㄈㄣ ㄒㄧ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 分析