ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 問題
(ศัพท์นี้ 问题 คือรูป ตัวย่อ ของ 問題)
หมายเหตุ: