อุตรกุรุทวีป

ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • อุ-ตะ-ระ-กุ-รุ-ทะ-วีบ

คำนามแก้ไข

  1. (ศาสน) ทวีปที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ เป็น 1 ในทวีปทั้งสี่
  2. (โหร) ทวีปที่มีไม้มะพร้าวนาฬิเกร์เป็นไม้ประจำปริมณฑล แผ่นดิน 1 หมื่น ส่วน มีไม้มะพร้าวนาฬิเกร์ 625 ส่วน[1][2][3]

อนุทินคำศัพท์แก้ไข

  1. คัมภีร์โหราศาสตร์ ฉบับหลวงวิศาลดรุณกร
  2. ประกอบอนุทินคำศัพท์ในเลสทางโหรอย่างหนึ่ง ว่า ชมพูทวีปเที่ยงคืน ปุพพวิเทห์ยืนหยัดเช้า อมรโคยานเที่ยงเท่า อุตรกุรุแท้เทียมทัดอัสดง
  3. เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อุดรนกาโรทวีป