ภาษาชอง แก้ไข

คำกริยาวิเศษณ์ แก้ไข

อิ

  1. ไม่

ภาษาปักษ์ใต้ แก้ไข

คำกริยาวิเศษณ์ แก้ไข

อิ

  1. จะ