ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • IPA: [yók ˈsoŋ]
  • คำอ่านภาษาไทย: ยก-ซง
  • เสียงวรรณยุกต์: ตรี-สามัญ
  • จำนวนพยางค์: 2

คำนามแก้ไข

 
(1) ยกทรง

ยกทรง

  1. เสื้อชั้นในหญิงที่ยกเต้านมเพื่อให้ได้รูปทรง
    ผู้หญิงเริ่มใส่ยกทรงเมื่อเริ่มมีหน้าอกในช่วงวัยรุ่นตอนต้น

การใช้แก้ไข

คำพ้องความแก้ไข

คำเกี่ยวข้องแก้ไข

คำแปลภาษาอื่นแก้ไข