ภาษาไทยแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

(นาม < ภาษาสันสกฤต नाम นาม < ภาษาบาลี นาม) + (บัตร < ภาษาสันสกฤต पत्र ปตฺร < ภาษาบาลี ปตฺต)

การออกเสียงแก้ไข

  • สคริปต์ลูอาผิดพลาด ใน มอดูล:IPA/templates บรรทัดที่ 25: Please enter a language code in the first parameter.
  • คำอ่านภาษาไทย:นาม-บัด

คำนามแก้ไข

นามบัตร

  1. แผ่นกระดาษค่อนข้างแข็งและเล็กเป็นต้นที่พิมพ์บอกชื่อตัว นามสกุล หรือที่อยู่ที่ทำงานไว้เพื่อแนะนำตัวเป็นต้น