ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 25 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 人แก้ไข

𫤖

รากอักษรจีน 八แก้ไข

𫤶

รากอักษรจีน 刀แก้ไข

𫦢

รากอักษรจีน 力แก้ไข

𠣊

รากอักษรจีน 十แก้ไข

𠧐, 𭅮

รากอักษรจีน 厂แก้ไข

𭆘

รากอักษรจีน 口แก้ไข

, , , 𡆆, 𡆇, 𡆈, 𡆉, 𡆊, 𡆋, 𡆌, 𡆍, 𡆎, 𫭀, 𭍌, 𭍎, 𭍏, 𭍑

รากอักษรจีน 土แก้ไข

,

รากอักษรจีน 女แก้ไข

𡤴, 𡤵, 𡤶, 𭒵

รากอักษรจีน 子แก้ไข

รากอักษรจีน 宀แก้ไข

𡬑, 𡬓, 𡬔, 𡬕

รากอักษรจีน 尢แก้ไข

𡰡, 𡰢

รากอักษรจีน 尸แก้ไข

𡳼, 𡳽

รากอักษรจีน 山แก้ไข

𡿝, 𡿞, 𡿟

รากอักษรจีน 广แก้ไข

รากอักษรจีน 弓แก้ไข

𢑌, 𪫅

รากอักษรจีน 彐แก้ไข

รากอักษรจีน 彡แก้ไข

𢒻

รากอักษรจีน 彳แก้ไข

𢖧

รากอักษรจีน 心แก้ไข

, , 𭟪, 𪭈, 𭟫, 𭟬

รากอักษรจีน 戶แก้ไข

𫼒

รากอักษรจีน 手แก้ไข

, , , 𢺬, 𢺭, 𢺮, 𢺯

รากอักษรจีน 攴แก้ไข

𣀻, 𣀼, 𭤓

รากอักษรจีน 斗แก้ไข

𭤞

รากอักษรจีน 斤แก้ไข

รากอักษรจีน 方แก้ไข

𣄫

รากอักษรจีน 日แก้ไข

, , 𣌜, 𣌝, 𭨕, 𭨖, 𰖾

รากอักษรจีน 曰แก้ไข

𠑱

รากอักษรจีน 木แก้ไข

, , , , , 𣡞, 𣡟, 𣡠, 𣡡, 𣡢, 𣡣, 𣡤, 𣡥, 𣡦, 𣡧, 𣡨, 𣡮, 𪴦,

รากอักษรจีน 欠แก้ไข

, 𣤿, 𣥀

รากอักษรจีน 殳แก้ไข

𣫩, 𪵓, 𭯆

รากอักษรจีน 毛แก้ไข

𭯯

รากอักษรจีน 水แก้ไข

𬉱, , , 𤅩, 𤅪, 𤅫, 𤅬, 𤅭, 𤅮, 𤅯

รากอักษรจีน 火แก้ไข

, , 𤓜, 𤓝, 𤓞, 𤓠, 𤓡, 𤓢, 𤓣, 𪺊, 𪺋, 𬋟, 𬋠

รากอักษรจีน 爪แก้ไข

𤕌, 𤕍

รากอักษรจีน 牛แก้ไข

, 𤜖, 𤜗, 𤜘

รากอักษรจีน 犬แก้ไข

𤣣

รากอักษรจีน 玉แก้ไข

𤫣, 𤫤, 𤫥, 𤫦, 𤫧, 𬎠

รากอักษรจีน 瓦แก้ไข

, 𤮷

รากอักษรจีน 用แก้ไข

𤰐

รากอักษรจีน 田แก้ไข

𤴆, 𭻻

รากอักษรจีน 疒แก้ไข

𤼜, 𤼝, 𤼞

รากอักษรจีน 白แก้ไข

, 𤿄

รากอักษรจีน 皮แก้ไข

𭽻

รากอักษรจีน 皿แก้ไข

𥃟, 𥃠, 𬑃, 𬑄

รากอักษรจีน 目แก้ไข

, , 𥍓

รากอักษรจีน 矛แก้ไข

รากอักษรจีน 石แก้ไข

𥗹, 𮁛

รากอักษรจีน 示แก้ไข

𥜶, 𥜷, 𥜸, 𧆆

รากอักษรจีน 禾แก้ไข

𥤗, 𥤘, 𥤙, 𥤚

รากอักษรจีน 穴แก้ไข

𮄥, 𥩎, 𥩒

รากอักษรจีน 立แก้ไข

𥫒, 𥫕, 𥫖

รากอักษรจีน 竹แก้ไข

, , , 𥷼, 𥷽, 𥷾, 𥷿, 𥸀, 𥸁, 𥸂, 𥸃, 𥸄, 𥸅, 𥸆, 𥸇, 𫂯, 𮆿

รากอักษรจีน 米แก้ไข

, , , 𥽶, 𥽷, 𥽸, 𥽹, 𥽺, 𮈀

รากอักษรจีน 糸แก้ไข

, , , , , , 𦇸, 𦇺, 𦇻, 𫄖

รากอักษรจีน 网แก้ไข

𰭖, 𮊡

รากอักษรจีน 羊แก้ไข

𦏭

รากอักษรจีน 羽แก้ไข

𮋚

รากอักษรจีน 耒แก้ไข

𦔭

รากอักษรจีน 耳แก้ไข

𦘐

รากอักษรจีน 肉แก้ไข

, , 𦣖, 𦣗, 𰯬

รากอักษรจีน 臼แก้ไข

𦦽, 𦦾, 𦦿, 𮍲

รากอักษรจีน 舛แก้ไข

𦨅, 𮎂

รากอักษรจีน 舟แก้ไข

𦫅, 𦫆

รากอักษรจีน 色แก้ไข

𦫲, 𬜟

รากอักษรจีน 艸แก้ไข

, , , 𧅮, 𧅯, 𧅰, 𧅱, 𧅲, 𧅳, 𧅴, 𧅶, 𧅷, 𧅸, 𧅹

รากอักษรจีน 虫แก้ไข

, , 𧕯, 𧕰, 𧕱, 𧕲, 𧕳, 𧕴, 𧕵, 𧕶, 𧕷, 𧕸, 𧕹, 𧕺, 𧕻, 𧕼, 𬠻

รากอักษรจีน 衣แก้ไข

, , 𰴊, 𧟐, 𧟑, 𧟒, 𧟓, 𧟔

รากอักษรจีน 襾แก้ไข

, 𧠅, 𮗌

รากอักษรจีน 見แก้ไข

𧢦, 𧢧, 𧢨, 𧢩, 𧢪, 𧢫, 𫌦, 𫌧

รากอักษรจีน 角แก้ไข

觿, , 𧥕

รากอักษรจีน 言แก้ไข

, , 𧮑, 𧮒, 𧮓, 𧮔, 𧮕, 𧮖, 𧮗, 𧮘,

รากอักษรจีน 谷แก้ไข

𧯗

รากอักษรจีน 豆แก้ไข

, , 𧰡, 𧰢

รากอักษรจีน 豕แก้ไข

, , 𧲚, 𧲛, 𧲜

รากอักษรจีน 貝แก้ไข

𧹌, 𧹍, 𰷜, 𰷝

รากอักษรจีน 走แก้ไข

, 𧾰, 𧾱, 𧾲, 𧾳, 𧾴

รากอักษรจีน 足แก้ไข

, , , , , 𨇮, 𨇯, 𨇰, 𨇱, 𨇲, 𨇳, 𨇴, 𨇵, 𨇶, 𨇷, 𨇸, 𨇹, 𨇺, 𰸸

รากอักษรจีน 身แก้ไข

𨊝, 𨊞

รากอักษรจีน 車แก้ไข

𨏳, 𨏴, 𰹬

รากอักษรจีน 辵แก้ไข

𨙦, 𮟩

รากอักษรจีน 酉แก้ไข

𨤃, 𨤄

รากอักษรจีน 里แก้ไข

𨤻

รากอักษรจีน 金แก้ไข

, , , , , , , 𨯺, 𨯻, 𨯼, 𨯽, 𨯾, 𨯿, 𨰀, 𨰁, 𨰂, 𨰃, 𨰄, 𨰅, 𨰆, 𨰇, 𨰈, 𨰱, 𫓠, 𫓡, 𫓢, 𬬟, 𬬠, 𮣫, , , 𬬡

รากอักษรจีน 钅แก้ไข

𬮃

รากอักษรจีน 門แก้ไข

𨷯, 𨷰, 𨷱, 𨷲, 𨷳, 𨷴, 𨷵, 𨷸, 𫔫, 𮤪

รากอักษรจีน 隹แก้ไข

, 𩁬, 𩁭, 𩁮, 𮦃

รากอักษรจีน 雨แก้ไข

, , 𩆵, 𩆶, 𩆷, 𩆸, 𩆹, 𩆺, 𩆻, 𩆼, 𩆽, 𩆾, 𮦾

รากอักษรจีน 靑แก้ไข

𩇥

รากอักษรจีน 非แก้ไข

𫕿

รากอักษรจีน 面แก้ไข

𩉓

รากอักษรจีน 革แก้ไข

, , 𩍸, 𩍹, 𩍺, 𩍼, 𩍽, 𩍾, 𱁾,

รากอักษรจีน 韋แก้ไข

𩏴

รากอักษรจีน 韭แก้ไข

𩐖

รากอักษรจีน 音แก้ไข

𫖜

รากอักษรจีน 頁แก้ไข

, , , 𩖆, 𩖇, 𩖈, 𮨥

รากอักษรจีน 風แก้ไข

𩙖, 𩙗, 𩙘, 𩙙, 𩙚

รากอักษรจีน 食แก้ไข

, , 𩟶

รากอักษรจีน 饣แก้ไข

รากอักษรจีน 首แก้ไข

𩠸

รากอักษรจีน 馬แก้ไข

, 𩧂, 𩧃, 𩧄, 𩧅, 𩧆, 𩧇, 𩧈, 𩧉, 𩧊, 𩧋, 𩧌, 𩧍, 𩧎, 𮪜, 𱄹, 𱄺, 𱄻

รากอักษรจีน 骨แก้ไข

, , 𩪷, 𩪸, 𩪹, 𩪺, 𬴓

รากอักษรจีน 高แก้ไข

, 𩫭

รากอักษรจีน 髟แก้ไข

, , , 𩯰, 𩯱, 𩯲, 𩯳, 𩯴, 𩯵, 𩯶, 𩯷, 𩯸, 𩯹

รากอักษรจีน 鬥แก้ไข

รากอักษรจีน 鬲แก้ไข

, 𩍻, 𩱤, 𩱥, 𬴺, 𱆒

รากอักษรจีน 鬼แก้ไข

𩴿

รากอักษรจีน 魚แก้ไข

𮬓, , , , , , , 𩼥, 𩼦, 𩼧, 𩼨, 𩼩, 𩼪, 𩼫, 𩼬, 𩼭, 𩼮, 𩼯, 𩼰, 𩼱, 𩼲, 𩼳, 𩼴, 𩼵, 𩼶, 𩼷, 𩼸, 𩼹, 𩼺, 𫚂, 𫚃, 𬵲, 𬵳, 𬵵, 𱇃, , ,

รากอักษรจีน 鱼แก้ไข

𬶺

รากอักษรจีน 鳥แก้ไข

, , , , , , , 𪇑, 𪇒, 𪇓, 𪇔, 𪇕, 𪇖, 𪇗, 𪇘, 𪇙, 𪇚, 𪇛, 𪇜, 𪇝, 𪇟, 𪇠, 𪇡, 𪇢, 𪇣, 𪇤, 𪇥, 𪇦, 𪇧, 𪇨, 𪇩, 𪇪, 𪇫, 𪇬, 𫛗, 𬷷, 𮭙, 𮭚, 𱉃

รากอักษรจีน 鹵แก้ไข

, 𪊆, 𪊇

รากอักษรจีน 鹿แก้ไข

, 𪋮, 𪋯, 𪋰, 𪋱, 𪋲, 𪋳, 𪋴

รากอักษรจีน 麥แก้ไข

รากอักษรจีน 麻แก้ไข

𪎱

รากอักษรจีน 黍แก้ไข

, 𪐒

รากอักษรจีน 黑แก้ไข

, , , , 𪒩, 𪒪, 𪒫, 𪒬, 𪒭, 𪒮, 𪒯, 𪒰, 𪒱, 𪒲, 𪒳

รากอักษรจีน 黽แก้ไข

, 𪓺, 𪓽, 𫜞

รากอักษรจีน 鼓แก้ไข

, 𱌌, , 𥀻, 𪇞, 𪔳, 𪔴, 𮮪, 𮮫

รากอักษรจีน 鼠แก้ไข

𪖅, 𪖆, 𪖇, 𪖈, 𪖉, 𫜣, 𮮯, 𱌐

รากอักษรจีน 鼻แก้ไข

, 𪖶, 𪖷, 𪖸, 𪖹, 𪖺

รากอักษรจีน 齊แก้ไข

𪗏, 𪗐, 𪗑

รากอักษรจีน 齒แก้ไข

, , , , , 𪙉, 𪙊, 𪙋, 𪙌, 𪙍, 𪙎, 𪙏, 𪙐, 𪙑, 𪙒, 𪙓, 𪙔, 𪙕, 𪙖, 𪙗, 𪙘, 𪙙, 𮯏, 𮯐, 𱌢, 𱌣

รากอักษรจีน 齿แก้ไข

𬺖

รากอักษรจีน 龍แก้ไข

𪚢, 𱍀

รากอักษรจีน 龜แก้ไข

𪓻, 𪛁

รากอักษรจีน 龠แก้ไข

, , 𪛋, 𪛌, 𪛍, 𬺠, 𮯠