ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 1 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 一แก้ไข

, 𪛙

รากอักษรจีน 丨แก้ไข

รากอักษรจีน 丶แก้ไข

รากอักษรจีน 丿แก้ไข

丿, , , 𬼂

รากอักษรจีน 乙แก้ไข

, , , 𠃉, 𠃊, 𠃋, 𠃌, 𠃍, 𠃎, 𠃑

รากอักษรจีน 亅แก้ไข

, 𠄌