ฉบับกระเป๋า

ภาษาไทยแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

  • RTGS: chabap krapao

รากศัพท์แก้ไข

ฉบับ + กระเป๋า

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua ใน มอดูล:IPA/templates บรรทัดที่ 25: Please enter a language code in the first parameter.
  • คำอ่านภาษาไทย:ฉะ-บับ-กฺระ-เป๋า

คำวิเศษณ์แก้ไข

ฉบับกระเป๋า

  1. (ภาษาปาก) ที่มีขนาดเล็ก สามารถพกพาไปได้สะดวก
    พจนานุกรมฉบับกระเป๋า
    คอมพิวเตอร์ฉบับกระเป๋า

บรรณานุกรมแก้ไข

  • ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 344.