ภาษาสันสกฤตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:ดะ-ชะ

เลขแก้ไข

दश (ทศ)

  1. สิบ