ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

देश (เทศฺ)

  1. ดินแดน