ภาษาสวาฮีลีแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

yeye

  1. เขา (เอกพจน์)

ดูเพิ่มแก้ไข