ภาษาสวาฮีลี แก้ไข

Pronoun แก้ไข

sisi

  1. พวกเรา

ดูเพิ่ม แก้ไข